寿春节进原文,翻译,赏析_拼音版_作者贯休 

寿春节进

作者:贯休 朝代:唐朝
寿春节进原文
圣运关天纪,龙飞古帝基。振摇三蜀地,耸发万年枝。
出震同中古,承乾动四夷。恩颁新命广,泪向旧朝垂。
大宝归玄谶,殊祥出远池。法天深罔测,体圣妙难知。
俭德为全德,无思契十思。丕图非力致,英武悉天资。
正直方亲切,回邪岂敢窥。将排颇与牧,相得稷兼夔。
盐出符真主,麟来合大规。赓歌随羽籥,奕叶斅伊祁。
寡欲情虽泰,忧民色未怡。盛如唐创业,宛胜晋朝仪。
旰食宫莺啭,宵衣禁漏迟。多于汤土地,还有禹胼胝。
视物如伤日,胜残去杀时。守文情的的,无逸戒孜孜。
轩顼风重振,皇唐鼎创移。始闻呈瑞石,又报产灵芝。
覆帱高缘大,包容妙在卑。兄呼春赫日,师指佛牟尼。
佳气宸居合,淳风乐府吹。急贤彰帝业,解网见天慈。
粟赤千千窖,军雄万万儿。八蛮须稽颡,四海仰昌期。
玉辇嫔嫱拥,宫花锦绣欹。尧云同叆叇,汉祖太驱驰。
氛祲根株尽,浇讹朕兆隳。山河方有截,野逸诏无遗。
境静消锋镝,田香熟稻r1.梦中逢傅说,殿上见辛毗。
金镜悬千古,彤云起四维。盛行唐典法,再睹舜雍熙。
祝寿乾文动,郊天太一随。煌煌还宿卫,亹亹叶声诗。
饮醴和甘雨,非烟绕御帷。银轮随宝马,玉沼见金龟。
杳杳闻韵濩,重重降抚绥。魏徵须却出,葛亮更何之。
简约逾前古,升平美不疑。触邪羊唅唅,鼓腹叟嘻嘻。
迈五方云大,超三始见奇。锦霞连紫极,仙鸟下峨眉。
谢傅还为傅,周师又作师。纳隍为永任,从谏契无为。
子子寰瀛主,孙孙日月旗。寿春嗟寿域,万国尽虔祈。
捧日三车子,恭思八彩眉。愿将七万岁,匍匐拜瑶墀。
寿春节进拼音解读
shèng yùn guān tiān jì ,lóng fēi gǔ dì jī 。zhèn yáo sān shǔ dì ,sǒng fā wàn nián zhī 。
chū zhèn tóng zhōng gǔ ,chéng qián dòng sì yí 。ēn bān xīn mìng guǎng ,lèi xiàng jiù cháo chuí 。
dà bǎo guī xuán chèn ,shū xiáng chū yuǎn chí 。fǎ tiān shēn wǎng cè ,tǐ shèng miào nán zhī 。
jiǎn dé wéi quán dé ,wú sī qì shí sī 。pī tú fēi lì zhì ,yīng wǔ xī tiān zī 。
zhèng zhí fāng qīn qiē ,huí xié qǐ gǎn kuī 。jiāng pái pō yǔ mù ,xiàng dé jì jiān kuí 。
yán chū fú zhēn zhǔ ,lín lái hé dà guī 。gēng gē suí yǔ yào ,yì yè xiào yī qí 。
guǎ yù qíng suī tài ,yōu mín sè wèi yí 。shèng rú táng chuàng yè ,wǎn shèng jìn cháo yí 。
gàn shí gōng yīng zhuàn ,xiāo yī jìn lòu chí 。duō yú tāng tǔ dì ,hái yǒu yǔ pián zhī 。
shì wù rú shāng rì ,shèng cán qù shā shí 。shǒu wén qíng de de ,wú yì jiè zī zī 。
xuān xū fēng zhòng zhèn ,huáng táng dǐng chuàng yí 。shǐ wén chéng ruì shí ,yòu bào chǎn líng zhī 。
fù dào gāo yuán dà ,bāo róng miào zài bēi 。xiōng hū chūn hè rì ,shī zhǐ fó móu ní 。
jiā qì chén jū hé ,chún fēng lè fǔ chuī 。jí xián zhāng dì yè ,jiě wǎng jiàn tiān cí 。
sù chì qiān qiān jiào ,jun1 xióng wàn wàn ér 。bā mán xū jī sǎng ,sì hǎi yǎng chāng qī 。
yù niǎn pín qiáng yōng ,gōng huā jǐn xiù yī 。yáo yún tóng ài dài ,hàn zǔ tài qū chí 。
fēn jìn gēn zhū jìn ,jiāo é zhèn zhào huī 。shān hé fāng yǒu jié ,yě yì zhào wú yí 。
jìng jìng xiāo fēng dí ,tián xiāng shú dào r1.mèng zhōng féng fù shuō ,diàn shàng jiàn xīn pí 。
jīn jìng xuán qiān gǔ ,tóng yún qǐ sì wéi 。shèng háng táng diǎn fǎ ,zài dǔ shùn yōng xī 。
zhù shòu qián wén dòng ,jiāo tiān tài yī suí 。huáng huáng hái xiǔ wèi ,wěi wěi yè shēng shī 。
yǐn lǐ hé gān yǔ ,fēi yān rào yù wéi 。yín lún suí bǎo mǎ ,yù zhǎo jiàn jīn guī 。
yǎo yǎo wén yùn hù ,zhòng zhòng jiàng fǔ suí 。wèi zhēng xū què chū ,gě liàng gèng hé zhī 。
jiǎn yuē yú qián gǔ ,shēng píng měi bú yí 。chù xié yáng hán hán ,gǔ fù sǒu xī xī 。
mài wǔ fāng yún dà ,chāo sān shǐ jiàn qí 。jǐn xiá lián zǐ jí ,xiān niǎo xià é méi 。
xiè fù hái wéi fù ,zhōu shī yòu zuò shī 。nà huáng wéi yǒng rèn ,cóng jiàn qì wú wéi 。
zǐ zǐ huán yíng zhǔ ,sūn sūn rì yuè qí 。shòu chūn jiē shòu yù ,wàn guó jìn qián qí 。
pěng rì sān chē zǐ ,gōng sī bā cǎi méi 。yuàn jiāng qī wàn suì ,pú fú bài yáo chí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贯休 贯休 贯休(832-912),唐末诗僧、画家。俗姓姜,字德隐,婺州兰溪(今浙江兰溪县)人。七岁出家,后云游四方,广事干谒。乾宁初年(894),谒吴越王钱鏐,献贺诗,中有「满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州」之句,钱鏐有称帝野心,要他把「十四州」易为「四十州」,然后方肯接见。他回答说:「州亦难添,诗亦难改。余孤云野鹤,何天不可飞!」遂拂袖而去。天复中(901-904)入蜀,谒…详情

寿春节进原文,寿春节进翻译,寿春节进赏析,寿春节进阅读答案,出自贯休的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/44018.html

诗词类别

贯休的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语