莺啼序(有感)原文,翻译,赏析_拼音版_作者赵文 

莺啼序(有感)

作者:赵文 朝代:宋代
莺啼序(有感)原文
秋风又吹华发,怪流光暗度,最可恨、木落山空,故国芳草何处。看前古、兴亡堕泪,谁知历历今如古。听吴儿唱彻,庭花又翻新谱。
肠断江南,庚信最苦,有何人共赋。天又远,云海茫茫,鳞鸿似梦无据。怨东风、不如人意,珠履散、宝钗何许。想故人、月下沈吟,此时谁诉。
吾生已矣,如此江山,又何怀故宇。不恨赋归迟,归计大误。当时只合云龙,飘飘平楚。男儿死耳,嘤嘤呢呢,丁宁卖履分香事,又何如、化作胥潮去。东君岂是无能,成败归来,手种瓜圃。
膏残夜久,月落山寒,相对耿无语。恨前此、燕丹计早,荆庆才疏,易水衣冠,总成尘土。斗鸡走狗,呼卢蹴鞠,平生把臂江湖旧,约何时、共话连床雨。王孙招不归来,自采黄花,醉扶山路。
莺啼序(有感)拼音解读
qiū fēng yòu chuī huá fā ,guài liú guāng àn dù ,zuì kě hèn 、mù luò shān kōng ,gù guó fāng cǎo hé chù 。kàn qián gǔ 、xìng wáng duò lèi ,shuí zhī lì lì jīn rú gǔ 。tīng wú ér chàng chè ,tíng huā yòu fān xīn pǔ 。
cháng duàn jiāng nán ,gēng xìn zuì kǔ ,yǒu hé rén gòng fù 。tiān yòu yuǎn ,yún hǎi máng máng ,lín hóng sì mèng wú jù 。yuàn dōng fēng 、bú rú rén yì ,zhū lǚ sàn 、bǎo chāi hé xǔ 。xiǎng gù rén 、yuè xià shěn yín ,cǐ shí shuí sù 。
wú shēng yǐ yǐ ,rú cǐ jiāng shān ,yòu hé huái gù yǔ 。bú hèn fù guī chí ,guī jì dà wù 。dāng shí zhī hé yún lóng ,piāo piāo píng chǔ 。nán ér sǐ ěr ,yīng yīng ne ne ,dīng níng mài lǚ fèn xiāng shì ,yòu hé rú 、huà zuò xū cháo qù 。dōng jun1 qǐ shì wú néng ,chéng bài guī lái ,shǒu zhǒng guā pǔ 。
gāo cán yè jiǔ ,yuè luò shān hán ,xiàng duì gěng wú yǔ 。hèn qián cǐ 、yàn dān jì zǎo ,jīng qìng cái shū ,yì shuǐ yī guàn ,zǒng chéng chén tǔ 。dòu jī zǒu gǒu ,hū lú cù jū ,píng shēng bǎ bì jiāng hú jiù ,yuē hé shí 、gòng huà lián chuáng yǔ 。wáng sūn zhāo bú guī lái ,zì cǎi huáng huā ,zuì fú shān lù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

莺啼序(有感)原文,莺啼序(有感)翻译,莺啼序(有感)赏析,莺啼序(有感)阅读答案,出自赵文的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/58507.html

诗词类别

赵文的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语