【正宫】月照庭_老足秋容,原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【正宫】月照庭_老足秋容,

作者:未知作者 朝代:元代
【正宫】月照庭_老足秋容,原文
老足秋容,落日残蝉暮霞,归来雁落平沙。水迢迢,烟淡淡,露湿蒹葭。飘
红叶,噪晚鸦。
  【幺】古岸苍苍,寂寞渔村数家,茶船上那个娇娃。拥鸳衾,欹珊枕,情绪
如麻。愁难尽,闷转加。
  【六幺序】记当时,枕前话,各指望永同欢洽。事到如今两离别,褪罗裳憔
悴因他。休休自家缘分浅,上心来泪湿罗帕。想薄情镇日迷歌酒,近新来顿阻
鳞鸿,京师里恋烟花。
  【幺】哭啼啼自咒骂,知他是忆念人么?蓦闻船上抚琴声,遣苏卿无语嗟呀。
分明认得双解元,出兰舟绣鞋忙さ。乍相逢欲诉别离话。恶恨酒醒冯魁,惊梦杳
无涯。
  【鸳鸯儿煞】觉来时痛恨半霎,梦魂儿依旧在篷窗下。故人不见,满江明月
浸芦花。
【正宫】月照庭_老足秋容,拼音解读
lǎo zú qiū róng ,luò rì cán chán mù xiá ,guī lái yàn luò píng shā 。shuǐ tiáo tiáo ,yān dàn dàn ,lù shī jiān jiā 。piāo
hóng yè ,zào wǎn yā 。
  【yāo 】gǔ àn cāng cāng ,jì mò yú cūn shù jiā ,chá chuán shàng nà gè jiāo wá 。yōng yuān qīn ,yī shān zhěn ,qíng xù
rú má 。chóu nán jìn ,mèn zhuǎn jiā 。
  【liù yāo xù 】jì dāng shí ,zhěn qián huà ,gè zhǐ wàng yǒng tóng huān qià 。shì dào rú jīn liǎng lí bié ,tuì luó shang qiáo
cuì yīn tā 。xiū xiū zì jiā yuán fèn qiǎn ,shàng xīn lái lèi shī luó pà 。xiǎng báo qíng zhèn rì mí gē jiǔ ,jìn xīn lái dùn zǔ
lín hóng ,jīng shī lǐ liàn yān huā 。
  【yāo 】kū tí tí zì zhòu mà ,zhī tā shì yì niàn rén me ?mò wén chuán shàng fǔ qín shēng ,qiǎn sū qīng wú yǔ jiē ya 。
fèn míng rèn dé shuāng jiě yuán ,chū lán zhōu xiù xié máng さ。zhà xiàng féng yù sù bié lí huà 。è hèn jiǔ xǐng féng kuí ,jīng mèng yǎo
wú yá 。
  【yuān yāng ér shà 】jiào lái shí tòng hèn bàn shà ,mèng hún ér yī jiù zài péng chuāng xià 。gù rén bú jiàn ,mǎn jiāng míng yuè
jìn lú huā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【正宫】月照庭_老足秋容,原文,【正宫】月照庭_老足秋容,翻译,【正宫】月照庭_老足秋容,赏析,【正宫】月照庭_老足秋容,阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/59544.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语